Dzisiaj jest
Od Redakcji

16 02 2016

„CERTYFIKACJA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROZWOJOWEJ”


W ubiegłym roku Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wydał kolejną książkę prof. Jerzego Łunarskiego pt. „Certyfikacja w działalności gospodarczej i rozwojowej”, w której została przedstawiona problematyka związana z oceną zgodności i certyfikacją. Zgodnie z opinią zawartą we wstępie do książki, znajomość tej problematyki pozwoli na podniesienie kultury technicznej społeczeństwa i umiejętności oceny nabywanych produktów i usług, co powinno wpłynąć na podniesienie jakości dostarczonych konsumentom produktów.

Książka została podzielona na 13 rozdziałów, do których dołączono spis ważniejszych definicji, indeks użytych oznaczeń i skrótów oraz obszerną literaturę przedmiotu.
W początkowych rozdziałach ksiązki przegląd historyczny i ogólny zagadnień związanych z certyfikacją, podstawy normalizacji, stanowiącej zasadniczy element procesów oceny zgodności.
W następnych rozdziałach przedstawiono podstawy, zasady i praktyki wykorzystywane w procesach oceny zgodności, takie jak: aspekty prawne, problemy i procesy mierzenia stosowane w ocenach zgodności, problemy związane z audytem obiektów podlegających ocenie zgodności.
W kolejnych rozdziałach ksiązki przedstawiono szczegółowo zasady funkcjonowania współczesnego systemu oceny zgodności i certyfikowania, podano normy regulujące te zagadnienia, wyjaśniono sens akredytacji i certyfikacji, scharakteryzowano obszary certyfikacji obowiązkowej i dobrowolnej.
W końcowych rozdziałach przedstawiono praktyczne  aspekty procesów oceny zgodności i certyfikacji, zaprezentowano sposoby badań i pomiarów obiektów certyfikowanych, cechy charakterystyczne funkcjonowania systemu oceny zgodności oraz ważniejsze procedury certyfikacyjne.
W ostatnim rozdziale dokonano oceny korzyści, jakie wnoszą systemy oceny zgodności i certyfikacji w rozwój cywilizacyjny i społeczny.
Książka jest przeznaczona głównie dla pracowników przedsiębiorstw, administracji państwowej i samorządowej, pracowników organizacji pozarządowych. Może by również użyteczna dla różnych grup konsumentów, a także dla studentów kierunków inżynieria produkcji i zarządzanie oraz innych o zbliżonej tematyce.

WIADOMOŚCI

Strona 1 z 6  > >>

11 04 2016
16 kwietnia 2016 roku najaktywniejsze koła naukowe Politechniki Warszawskiej zaprezentują swoje dokonania konstruktorskie przed przedstawicielami biznesu i nauki. Wydarzenie odbędzie się pod Patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
29 03 2016
Ukazał się zeszyt nr 1/2016 kwartalnika Technologia i Automatyzacja Montażu
16 02 2016

W ubiegłym roku Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wydał kolejną książkę prof. Jerzego Łunarskiego pt. „Certyfikacja w działalności gospodarczej i rozwojowej”, w której została przedstawiona problematyka związana z oceną zgodności i certyfikacją. Zgodnie z opinią zawartą we wstępie do książki, znajomość tej problematyki pozwoli na podniesienie kultury technicznej społeczeństwa i umiejętności oceny nabywanych produktów i usług, co powinno wpłynąć na podniesienie jakości dostarczonych konsumentom produktów.

15 02 2016

W dniach 7 – 10.06.2016 r. w Polańczyku, w Bieszczadach odbędzie się organizowana przez Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, we współpracy z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Połączenia Montażowe – konstrukcja i technologia PM-2016”

01 12 2015

Informujemy, że ukazał się nowy, ostatni zeszyt w tym roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści w zakładce Zeszyty 2015.

tokarki, frezarki