Dzisiaj jest
Kontakt
Adres redakcji:
Kwartalnik "Technologia i Automatyzacja Montażu"
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 pok. 740
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
tel. 22 853 81 1322 853 81 13
e-mail: tiam@sigma-not.pl
www.tiam.pl

Reklama:
Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Kolportaż:
Zakład Kolportażu ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa
telefon: 22 840-35-8922 840-35-89
faks: 22 891-13-74
e-mail: prenumerata@sigma-not.pl

Wydawca:

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa
tel. 22 843 02 0122 843 02 01
fax 22 843 59 81
e-mail: imb@imbigs.pl
oraz
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Biuro spółki - sekretariat
tel.: (22) 818 09 18(22) 818 09 18, 818 98 32
faks: (22) 619 21 87
e-mail: sekretariat@sigma-not.pl