Dzisiaj jest
Od Redakcji

29 05 2015

NSK otwarta dla studentów uczelni technicznych


NSK Polska współpracuje z polskimi wyższymi uczelniami technicznymi przekazując im materiały edukacyjne i szkoleniowe z zakresu produkcji i montażu łożysk tocznych i komponentów precyzyjnych. W tym roku jeden z największych producentów łożysk na świecie zdecydował o rozszerzeniu współpracy o wyjazdy studialne dla najlepszych studentów.

Wyjazdy studialne to cały dzień wypełniony prezentacjami i spotkaniami z inżynierami odpowiedzialnymi za różne sektory przemysłu. Jednak przede wszystkim jest to unikalna możliwość wejścia do zakładu produkcyjnego NSK Bearings Polska S.A w Kielcach, który jest największym producentem łożysk kulkowych w Europie, zatrudniającym ponad 1300 osób. Codziennie linie produkcyjne opuszcza 600 000 produktów dla kluczowych gałęzi gospodarki (w weekendy ok 450 000 szt./dziennie).

- Jako firma odpowiedzialna i otwarta, obok działalności biznesowej, chcemy również współpracować z ośrodkami akademickimi, a w szczególności z  uczelniami  technicznymi. Aktualni studenci w przyszłości będą kadrą kierowniczą i inżynierską w branży, a być może również w naszych zakładach produkcyjnych łożysk tocznych NSK Bearings w Kielcach, czy kolumn kierowniczych NSK Steering Systems w Wałbrzychu. Dlatego zależy nam na wspieraniu edukacji studentów i wskazywaniu najlepszych ścieżek do osiągania wyznaczonych celów naukowych, by opuszczali uczelnie jak najlepiej przygotowani do startu zawodowego i kreowania własnej ścieżki kariery – mówi Agnieszka Nawrocka z NSK Polska.

W maju NSK otworzyła swe bramy przed studentami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z zespołu AGH Racing zaangażowanych w projekt Formuła Student. Pod opieką inżynierów NSK zapoznali się oni z linią produkcyjną  zakładu, czyli całym procesem powstawania łożyska, a następnie odwiedzili specjalistyczne centrum badawcze. Studenci zwiedzili laboratorium i centrum projektowe, w którym samodzielnie mogli wykonać podstawowe czynności związane z prowadzeniem testów na produktach. Otrzymali również profesjonalne materiały techniczne dotyczące produktów łożyskowych dla wybranych sektorów przemysłu wraz z instrukcjami montażu i obsługi łożysk.

- Dzięki takiej współpracy studenci mogą również zobaczyć, jak w  praktyce przebiega proces produkcyjny łożysk, które wykorzystują na co dzień przy realizacji własnych projektów. Przekazane materiały i opracowania naukowe mogą być przydatne dla studentów przy bieżących projektach realizowanych na uczelni – mówi Agnieszka Nawrocka.

W następnych miesiącach firma planuje organizację kolejnych wyjazdów studialnych dla najlepszych studentów z innych uczelni technicznych w Polsce.


WIADOMOŚCI

Strona 1 z 6  > >>

11 04 2016
16 kwietnia 2016 roku najaktywniejsze koła naukowe Politechniki Warszawskiej zaprezentują swoje dokonania konstruktorskie przed przedstawicielami biznesu i nauki. Wydarzenie odbędzie się pod Patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
29 03 2016
Ukazał się zeszyt nr 1/2016 kwartalnika Technologia i Automatyzacja Montażu
16 02 2016

W ubiegłym roku Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wydał kolejną książkę prof. Jerzego Łunarskiego pt. „Certyfikacja w działalności gospodarczej i rozwojowej”, w której została przedstawiona problematyka związana z oceną zgodności i certyfikacją. Zgodnie z opinią zawartą we wstępie do książki, znajomość tej problematyki pozwoli na podniesienie kultury technicznej społeczeństwa i umiejętności oceny nabywanych produktów i usług, co powinno wpłynąć na podniesienie jakości dostarczonych konsumentom produktów.

15 02 2016

W dniach 7 – 10.06.2016 r. w Polańczyku, w Bieszczadach odbędzie się organizowana przez Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, we współpracy z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Połączenia Montażowe – konstrukcja i technologia PM-2016”

01 12 2015

Informujemy, że ukazał się nowy, ostatni zeszyt w tym roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści w zakładce Zeszyty 2015.

tokarki, frezarki