Dzisiaj jest
Od Redakcji

15 02 2016

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA Naukowo – Techniczna „POŁĄCZENIA MONTAŻOWE – konstrukcja i technologia PM-2016”


W dniach 7 – 10.06.2016 r. w Polańczyku, w Bieszczadach odbędzie się organizowana przez Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, we współpracy z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Połączenia Montażowe – konstrukcja i technologia PM-2016”

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

• Konstrukcja i obliczanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych.
• Nowe rozwiązania połączeń montażowych i ich zastosowania.
• Technologiczność konstrukcji i projektowanie połączeń montażowych.
• Automatyzacja procesów projektowania i wytwarzania połączeń montażowych.
• Procesy badań i oceny właściwości połączeń montażowych.
• Procesy technologiczne wytwarzania połączeń montażowych.
• Cechy użytkowo-eksploatacyjne połączeń montażowych.
• Ekonomiczne aspekty stosowania połączeń montażowych.
• Efektywne metody organizacji produkcji montażowej.
• Przykłady praktycznych zastosowań metod i narzędzi obliczeniowych i organizatorskich w procesach projektowania i wytwarzania połączeń montażowych.

Patronami medialnymi konferencji są: kwartalnik naukowo-techniczny „Technologia i Automatyzacja Montażu” oraz miesięcznik naukowo-techniczny „Przegląd Mechaniczny”

Więcej na temat konferencji: http://ktmiop.portal.prz.edu.pl/pl/konferencje-seminaria/pm-2016/

 


WIADOMOŚCI

Strona 1 z 6  > >>

11 04 2016
16 kwietnia 2016 roku najaktywniejsze koła naukowe Politechniki Warszawskiej zaprezentują swoje dokonania konstruktorskie przed przedstawicielami biznesu i nauki. Wydarzenie odbędzie się pod Patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
29 03 2016
Ukazał się zeszyt nr 1/2016 kwartalnika Technologia i Automatyzacja Montażu
16 02 2016

W ubiegłym roku Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wydał kolejną książkę prof. Jerzego Łunarskiego pt. „Certyfikacja w działalności gospodarczej i rozwojowej”, w której została przedstawiona problematyka związana z oceną zgodności i certyfikacją. Zgodnie z opinią zawartą we wstępie do książki, znajomość tej problematyki pozwoli na podniesienie kultury technicznej społeczeństwa i umiejętności oceny nabywanych produktów i usług, co powinno wpłynąć na podniesienie jakości dostarczonych konsumentom produktów.

15 02 2016

W dniach 7 – 10.06.2016 r. w Polańczyku, w Bieszczadach odbędzie się organizowana przez Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, we współpracy z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Połączenia Montażowe – konstrukcja i technologia PM-2016”

01 12 2015

Informujemy, że ukazał się nowy, ostatni zeszyt w tym roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści w zakładce Zeszyty 2015.

tokarki, frezarki