Dzisiaj jest
O nas


TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU - zespołów, maszyn i urządzeń
rok założenia - 1993

Technologia i Automatyzacja Montażu to wydawane od 20 lat czasopismo o zasięgu ogólnopolskim przeznaczone dla konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji, czytelników z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studentów oraz dla wszystkich, którzy są zainteresowani najnowszymi problemami z zakresu procesów montażu i procesów towarzyszących montażowi. W latach 1993-2007 wydawcą kwartalnika był Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn "TEKOMA", a od 1 lipca 2007 r. jest on wydawany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, w strukturę którego ośrodek "TEKOMA" został włączony. Od 1 stycznia 2016 r. współwydawcą kwartalnika jest Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o. o.

Patronat. Kwartalnik wydawany jest pod patronatem Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników i Techników Polskich.

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje projektowanie procesów technologicznych montażu, montażowe urządzenia technologiczne, technologiczność konstrukcji wyrobów, systemy montażowe, operacje przedmontażowe i pomontażowe, konstrukcje i technologie połączeń, narzędzia i oprzyrządowanie, sterowanie i kontrola, przemieszczanie i orientowanie.

Zamieszczamy streszczenia ciekawszych publikacji czasopisma "Assembly Automation" oraz spis treści czasopisma "Sborka", które prezentują podobną tematykę.

Dane rejestrowe:

Tytuł prasowy "Technologia i Automatyzacja Montażu – zespołów, maszyn i urządzeń" został zarejestrowany decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 marca 1993 r. - Sygn. akt VII Ns Rej Pr 338/93.
W latach 1993-2014 wersją pierwotną czasopisma była wersja drukowana: ISSN 1230-7661.
Od 2015 r. wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna: ISSN 2449-5344.