Dzisiaj jest
Warunki prenumeraty

Kwartalnik Technologia i Automatyzacja Montażu można zaprenumerować w następujący sposób:
przez nadesłanie formularza – formularz zamówienia,

Cena prenumeraty rocznej w 2017 r. wynosi 80 zł (w tym 23% VAT)

Rabaty:

50% - dla członków stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT, nauczycieli, studentów i uczniów

10% - dla prenumeratorów podpisujących z Wydawnictwem umowę prenumeraty ciągłej (odnawialnej automatycznie)

Prenumeratę można zamówić:

ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

  • dokonując wpłaty na konto: Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o. o.

ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa

PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

(w tytule przelewu należy podać nazwę czasopisma, liczbę zamawianych egzemplarzy i okres prenumeraty)