Dzisiaj jest
Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w opracowaniu „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

Nadesłane teksty są poddane ocenie pod względem formalnym i tematycznym w pierwszej kolejności przez Redakcję, a następnie przez dwóch niezależnych recenzentów spoza członków redakcji. Redakcja dobiera recenzentów rzetelnych i kompetentnych w danej dziedzinie oraz którzy nie są zatrudnieni w placówce wydającej pismo. Nadesłane artykuły nie są wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzi autor. Prace recenzowane są w sposób poufny i anonimowy. Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji.  Autorzy są informowani o wynikach recenzji.

Wzór recenzji do pobrania: TiAM_recenzja (plik Adobe Acrobat), РЕЦЕНЗИЯ

Lista recenzentów  publikowana jest w ostatnim zeszycie każego rocznika.

Recenzenci rocznika 2011

Recenzenci rocznika 2012

Recenzenci rocznika 2015

Recenzenci rocznika 2016