Dzisiaj jest
Reklama internetowa

 

Wymiary grafiki reklamowej (bannerów i boksów) zamieszczanych na internetowej witrynie Kwartalnika TiAM:

Umiejscowienie Szerokość (w pikselach) Wysokość (w pikselach)
lewe menu max. 160 standardowo 120
prawe menu max. 158 standardowo 220
dół strony max. 460 standardowo 60

Wysokość elementu może być inna niż standardowa – niestandardowe wymiary należy uzgodnić
z Redakcją. Elementy graficzne powinny być przygotowane w technologi Flash lub ew. GIF.

Opłata za miesięczną publikację grafiki reklamowej jest ustalana przez Redakcję.

Obowiązują następujące rabaty:
3 miesiące – 5%
6 miesięcy –10%
12 miesięcy – 40%
Dodatkowe rabaty przysługują reklamodawcom ogłaszających się w papierowym wydaniu Kwartalnika TiAM.