Categories: wiadomości
      Date: 15 02 2016
     Title: IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA  Naukowo – Techniczna „POŁĄCZENIA MONTAŻOWE –  konstrukcja i technologia PM-2016”

W dniach 7 – 10.06.2016 r. w Polańczyku, w Bieszczadach odbędzie się organizowana przez Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, we współpracy z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Połączenia Montażowe – konstrukcja i technologia PM-2016”Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

• Konstrukcja i obliczanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych.
• Nowe rozwiązania połączeń montażowych i ich zastosowania.
• Technologiczność konstrukcji i projektowanie połączeń montażowych.
• Automatyzacja procesów projektowania i wytwarzania połączeń montażowych.
• Procesy badań i oceny właściwości połączeń montażowych.
• Procesy technologiczne wytwarzania połączeń montażowych.
• Cechy użytkowo-eksploatacyjne połączeń montażowych.
• Ekonomiczne aspekty stosowania połączeń montażowych.
• Efektywne metody organizacji produkcji montażowej.
• Przykłady praktycznych zastosowań metod i narzędzi obliczeniowych i organizatorskich w procesach projektowania i wytwarzania połączeń montażowych.

Patronami medialnymi konferencji są: kwartalnik naukowo-techniczny „Technologia i Automatyzacja Montażu” oraz miesięcznik naukowo-techniczny „Przegląd Mechaniczny”

Więcej na temat konferencji: http://ktmiop.portal.prz.edu.pl/pl/konferencje-seminaria/pm-2016/