Dzisiaj jest
Reklama

Redakcja oferuje zróżnicowane formy zamieszczania tekstów promocyjnych, informacyjnych czy ogłoszeń na łamach „Technologia i Automatyzacja Montażu".
Jeśli są Państwo zainteresowani wykupieniem usług reklamowych w czasopiśmie prosimy o kontakt z :

Redakcją kwartalnika "Technologia i Automatyzacja Montażu"
ul. Ratuszowa 11, pok. 740
00-950 Warszawa
tel. 22 853 81 13
e-mail: tiam@sigma-not.pl
Działem Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

 

Proponujemy takie formy jak:

 • ogłoszenia i reklamy – na okładkach i wewnątrz zeszytu (ramkowe i na spad);
 • bannery reklamowe – zwarta forma graficzna na dole kolumny – 1/6 strony;
 • artykuły promocyjne – obszerne informacje merytoryczne adresowane do specjalistów, napisane na poziomie inżynierskim – jako płatne artykuły promocyjne traktujemy obszerne informacje merytoryczne adresowane do specjalistów, zawierające równocześnie pełne dane o produkcie i wyrobach;
 • stałe wkładki tematyczne – forma promocji szczególnie korzystna m.in. dla producentów, firm, instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych pozwalająca na systematyczną (np. raz na kwartał) prezentację nowości, wyników badań itp.– również tańsza i o większym zasięgu niż wydawanie własnych biuletynów w niewielkim nakładzie.
Dla firm zamieszczających powtórzenia reklam lub realizujących kampanie reklamowe mamy rozbudowany system rabatów. Obejmuje on dodatkowo firmy dostarczające Redakcji prasowe informacje techniczne bez znamion promocji oraz w postaci artykułów technicznych lub naukowo-technicznych, a także prenumeratorów.

Istnieje możliwość zamieszczania przez Redakcję informacji dotyczących nowych produktów, technologii, opracowań technicznych itp. – przygotowanych na poziomie inżynierskim – w ramach serwisów prasowych opracowanych przez daną firmę wraz ze zdjęciami prasowymi wolnymi od majątkowych praw autorskich. Redakcja nie wypłaca honorariów. Decyduje czy dana informacja zostanie opublikowana i kiedy oraz w jakiej formie.

Osobno zamieszczamy informację na temat reklamy internetowej (reklamodawcom ogłaszającym się w papierowym wydaniu Technologia i Automatyzacja Montażu oferujemy dodatkowe rabaty na reklamę w internecie).

Cennik reklam i ogłoszeń
ceny netto w złotych (należy doliczyć 23% VAT)

OKŁADKI

Format
1
1/2
1/3

I i IV strona – barwna

2000

II i III strona – barwna

1700
1450
1200

STRONY WEWNĘTRZNE
Format
1
1/2
1/3
1/4
banner

Reklamy barwne

1500
1150
800
500
350

Artykuły promocyjne

1200 (za 1 stronę)

Stałe wkładki

2400 (za 4 strony)

RABATY

Wartość upustu

Uwagi

dla prenumeratorów
„Technologii i Automatyzacji Montażu”

10%
całkowitej ceny
ogłoszeń netto

przy 3-5 krotnym powtórzeniu ogłoszenia

10%

przy 6-10 krotnym powtórzeniu ogłoszenia

20%

dla agencji reklamowych

15%

Uwaga! Rabaty nie sumują się.

Po podpisaniu deklaracji stałej współpracy możliwe jest uzyskanie dodatkowego rabatu – wysokość rabatu do uzgodnienia z redakcją.

Wymiary ogłoszeń i reklam

Format czasopisma po obcięciu: szer. 205 mm, wys. 290 mm

Cała strona okładki
I strona okładki – pole reklamy, ramkowe szer. 205 mm, wys. 220 mm
II, III, IV strona okładki – pole reklamy *) szer. 205 mm, wys. 290 mm
- ze spadami 3 mm **) szer. 208 mm, wys. 296 mm
- ramkowe szer. 195 mm, wys. 280 mm
1/2 strony okładki (w pionie)
II i III strona okładki – pole reklamy szer. 100 mm, wys. 290 mm
- ze spadami 3 mm szer. 103 mm, wys. 296 mm
- ramkowe szer. 80 mm, wys. 255 mm
1/2 strony okładki (w poziomie)
II i III strona okładki – pole reklamy *) szer. 205 mm, wys. 145 mm
- ze spadami 3 mm **) szer. 211 mm, wys. 148 mm
- ramkowe szer. 167 mm, wys. 125 mm
1/3 strony okładki (w poziomie)
II i III strona okładki – pole reklamy *) szer. 205 mm, wys. 95 mm
- ze spadami 3 mm **) szer. 211 mm, wys. 98 mm
- ramkowe szer. 167 mm, wys. 82 mm

*) W przypadku reklam na spad ważne treści reklamy (grafika, teksty, loga itp.) należy odpowiednio rozmieścić uwzględniając margines 15 mm od brzegu reklamy przy grzbiecie czasopisma oraz 10 mm od pozostałych brzegów.

**) Bez spadu przy krawędzi brzegowej.

Uwaga! Spady należy dodać do krawędzi zewnętrznych ogłoszeń i reklam, gdzie grafika jest obcinana w procesie formatowania publikacji. Spadów nie dodajemy do krawędzi wewnętrznych (np. przy grzbiecie) oraz w przypadku reklam ramkowych.


Wymiary ogłoszeń i reklam wewnątrz numeru (ramkowe)
1 cała strona – szer. 167 mm, wys. 255 mm
1/2 strony (w pionie)
– szer. 80 mm, wys. 255 mm
1/2 strony (w poziomie)
– szer. 167 mm, wys. 125 mm
1/3 strony (w poziomie)
– szer. 167 mm, wys. 82 mm
1/4 strony (w pionie)
– szer. 80 mm, wys. 125 mm
1/4 strony (w poziomie)
– szer. 167 mm, wys. 60 mm
1 banner (1/6 strony w poziomie)
– szer. 167 mm, wys. 43 mm

Informacje techniczne

Kwartalnik „Technologia i Automatyzacja Montażu” opracowany jest w całości w postaci elektronicznej zapewniającej najwyższą jakość dzięki naświetleniom elektronicznym w systemie „computer to plate” (CtP) oraz maszynom drukarskim Heidelberg Speedmaster.

 • do redakcji „TiAM” należy dostarczyć gotową reklamę na nośniku CD jako plik CMYK composite:
  a) POSTSCRIPT wraz plikiem podglądu w PDF + odbitka próbna (proof cyfrowy);
  lub
  b) PDF poligraficzny + odbitka próbna (proof cyfrowy);
 • ewentualnie opracowany CMYK composite w formacie TIFF (.TIF) na PC – o rozdz. 300 dpi, pozostałe jw.;
 • reklamy nadesłane pocztą elektroniczną (jako załącznik) powinny być w formacie JPG o rozdzielczości 300 dpi w jak najlepszej jakości.

  Redakcja nie bierze odpowiedzialności za jakość wydruku i prawidłowe dwzorowanie kolorów w przypadku reklam nadesłanych pocztą elektroniczną !
 • w przypadku plików otwartych AI, CDR, PSD oraz dodatkowych pytań prosimy dzwonić pod nr tel. (0) 602-390-703.

UWAGA – Przy prostych pracach cz-b dopuszcza się 100 lpi, 2000 dpi.